(pusty)

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

 Realizuj zamówienie

 porównaj produkty
794 037 600

 

Odbiór zużytego sprzętu Karcher w myjki.eu - baner

 

Jeśli kupujesz w naszym sklepie sprzęt elektryczny lub elektroniczny, dostarczając zamówienie - możemy odebrać od Ciebie nieodpłatnie zużyty sprzęt, o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Jeśli chcesz skorzystać z powyższej możliwości,
prosimy poinformuj nas o tym na etapie składania zamówienia, możesz to zrobić umieszczając odpowiednią informację w polu „Dodatkowe uwagi” lub wysyłając do nas wiadomość e-mail.

Nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu realizowany jest w miejscu dostawy nowego sprzętu.

Przed przekazaniem zużytego sprzętu - przygotuj go prawidłowo do odbioru, w sposób dopasowany do rodzaju przekazywanego sprzętu.

Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dostarczając klientom sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych zapewniamy nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.*

* Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 z późn. zm.):

 1. Nie należy umieszczać zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami.
 2. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu.
 3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
 4. Sprzedawca prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
 5. Punkty zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
  https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1639740115400&tables=ActivityScope4Table2

Punkty zbierania zużytego sprzętu z naszej okolicy:

 1. STALA Group Sp. z o.o.
  • 42-202 Częstochowa, ul. Dolna 6, tel. 34 300 04 11
 2. Firma Handlowo – Usługowa Andrzej Bajor
  • Filia Częstochowa 42-202 Częstochowa, ul. Ogrodowa 64A, tel. 603 995 588
 3. CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
  • tel. 530 469 099; mail: elektrosmieci@czpk.czest.pl
regulamin sklepu internetowego