(pusty)

Brak produktów

0,00 zł Dostawa
0,00 zł Razem

 Realizuj zamówienie

 porównaj produkty
794 037 600

Kategorie

Kontakt

Wolności 80
42-242 Rędziny
Sprzedaż: 794 037 600
Biuro Obsługi Klienta: 794 037 600
Serwis: 575 877 677

Warunki gwarancji

Firma Andreas STIHL Spółka z o.o. w Sadach, ul. Poznańska 16, 62-080 Tarnowo Podgórne udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie urządzenia STIHL na okres:
– 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej,
– 12 miesięcy od daty zakupu w pozostałych przypadkach.


Gwarancja dotyczy wyrobów STIHL zakupionych w Polsce w Punktach Dealerskich STIHL i ważna
jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Silniki spalinowe marki Briggs & Stratton objęte są gwarancją firmy Briggs & Stratton. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarancja dotyczy wad tkwiących w wyrobie (wad fizycznych) i obejmuje bezpłatne usunięcie tych wad w czasie jak najkrótszym, jednakże nie dłuższym niż 30 dni. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków lub poniesionych kosztów w związku z awarią urządzenia.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony
będzie po dostarczeniu kompletnego urządzenia do Punktu Dealerskiego STIHL i przedstawieniu Karty Gwarancyjnej oraz dowodu zakupu (paragon, faktura). Z gwarancji korzystają tylko urządzenia serwisowane w Autoryzowanych Punktach Dealerskich. Jeżeli urządzenie wymaga serwisu okresowego to brak jego regularnego dokonywania jest równoznaczny z utratą uprawnień gwarancyjnych. Wyłącza się uprawnienia gwarancyjne wobec:
1. Wszystkich części wyrobów firmy STIHL lub VIKING, które przy zgodnym z zaleceniami użytkowa
niu podlegają normalnemu zużyciu (brak wady) przed upływem okresu gwarancji.Są to następujące elementy:
– elementy robocze (prowadnice, piły łańcuchowe, ściernice, noże, tarcze, głowice, wiertła, tarcze do koszenia, głowice i inne),
– części napędowe (bębny sprzęgła, kółka napędowe, wałki napędowe, paski klinowe i zębate),
– filtry (powietrza, oleju, paliwa i wody),
– świece zapłonowe i przewody wysokiego napięcia,
– elementy zmniejszające wibracje (gumowe amortyzatory, sprężyny),
– przewody elektryczne, szczotki, szczotkotrzymacze, żarówki, bezpieczniki,
– elementy sprzęgła i rozrusznika,
– membrany, zawory i dysze,
– uszczelki, uszczelniacze, zawory, dysze wylotowe (dotyczy myjek wysokociśnieniowych).

2. Usterek, które powstały w wyniku nie przestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa,
obsługi i konserwacji.

3. Wszystkich usterek powstałych w wyniku:
– nie zaakceptowanej na piśmie przez firmę STIHL zmiany produktu,
– stosowania części, osprzętu lub elementów tnących innych niż oryginalne części, osprzęt lub elementy tnące STIHL lub VIKING,
– nieprzepisowego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania produktu,

– używania produktu w imprezach czy zawodach sportowych,
– użytkowania produktu z uszkodzonymi lub zużytymi częściami, także wtedy, gdy podlegają one gwarancji,
– stosowania innego oleju do mieszanki niż STIHL 1:50 (dotyczy silników spalinowych STIHL),

– stosowania paliwa, olejów i smarów o niskiej jakości lub nieodpowiednich (niezalecanych przez
producenta) właściwościach.

4. Wszystkich usterek, które wynikają z nieprawidłowej lub nie przeprowadzonej we właściwym czasie konserwacji przedstawionej w tabeli „Wskazówki dotyczące pielęgnacji i konserwacji" zamieszczonej w instrukcji użytkowania oraz błędnej naprawy. Zaliczają się do nich w szczególności:
– uszkodzenia silnika, które powstały wskutek nie przeprowadzonej we właściwym czasie, czy niewystarczającej konserwacji (np. filtra powietrza czy paliwa, układu chłodzenia silnika), lub błędnej regulacji gaźnika,
– uszkodzenia korozyjne i inne uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania,
– uszkodzenia powstałe w wyniku używania innych niż oryginalne części zamiennych.
– uszkodzenia powstałe w wyniku prac konserwacyjnych lub naprawczych przeprowadzonych w nieautory
zowanych warsztatach


Urządzenie Stihl zakupione w naszym sklepie można serwisować w każdym autoryzowanym punkcie serwisowym Stihl.
Najbliższego Dealera znajdziecie Państwo po wprowadzeniu nazwy miejscowości na stronie producenta:
https://www.stihl.pl/wyszukaj-dealera.aspx

regulamin sklepu internetowego